• 7/24 Hizmet Kalitesiyle

Kovada Gölü

Kovada Gölü
King Otel

Kovada Gölü

Kovada Gölü Isparta ilinde, Antalya Körfezi'nin kuzeyinde, kuzey güney yönünde uzanan kırık üzerinde yer alan tatlı sulu, küçük bir göldür. Göller Bölgesi'ndedir. Eğirdir Gölü'nün doğal bir uzantısıdır ve Eğirdir Gölü’nde bulunan fazla su bir kanalla Kovada Gölü’ne akmaktadır. Gölün bulunduğu çukurluğun doğu ve batı kıyılarında faylar etkindir. Göl tektonizma ve karstik erime sonucu oluşmuştur. Eğirdir Gölü çukurluğu güneye doğru Boğaz Ova adıyla uzanır. Burası vadi özelliği gösterir, yer yer genişler ve ova görünümü kazanır. Bazı yerler sazlık, kamışlıktır. Eğirdir Gölü'nden gelen sular yer yer düdenlere girerek yer altına iner, sonra yeniden yüzeye çıkar. Kovada Gölü, işte bu kuzey-güney doğrultulu çukurluğun güneyinde oluşmuştur. Karstik bir çöküntüyü kapsayan bu göl 6 km uzunlukta ve 2–3 km enindedir. Kovada Gölü denizden 908 metre yüksekte yer alır, 7,9 km² yüz ölçümü vardır ve en derin yeri ancak 6 metre kadardır. Suları tatlıdır. Gideğen olarak Kurudere, gölün sularını dışarı akıtır. Ancak bu su yazın kurur. Göl, en çok düdenlerle su yitirir. Batan sular Haymana Köyü yakınlarında yeryüzüne çıkar.
DİĞER İMALATLAR

-