• 7/24 Hizmet Kalitesiyle

Kalite Politikamız

Müşteri beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmasını temel amaç edinen King Otel, ortaklarına reel kazanç sağlayan, tedarikçi ilişkilerini dengeleyen, çalışanlarını bilgilendirip yetkilendirmesini ve takım çalışması ve güncel eğitimler ile süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen, kaliteli hizmetin devamlılığını sağlayarak toplumsal sorumluluklarını yerine getiren, çevresine saygılı ve yönetim ile hedeflenen kalitede, zamanında ve hatasız hizmet sunmak kalite politikamızdır.

Ayrca Ölçülebilir nitelikler, Her müşteri için standart uygulama,Güvenilir verilere dayalı hizmet sunmak, Konaklama öncesi ve sonrası müşteri hizmetleri, Bilgi paylaşımı sunmaktayız.